ברוכים הבאים לאתר www.tanimor.co.il  

כללי:

1. www.tanimor.co.il  הינו אתר אינטרנט השייך לבעלי העסק והמותג tani mor ע"מ: 304705163             (להלן: "tanimor" או "הסטודיו").

1.2 השימוש באתר זה והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה. 

1.3 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 

1.4 תקנון זה והוראותיו חלות על כל משתמש, נכנס, מבקר, ו\או עושה כל פעולה אחרת באתר האינטרנט של tani mor שכתובתו: www.tanimor.co.il  בין אם הוא  אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא .

1.5 השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקריאה ובקבלת כל התנאים המצויים בתקנון זה, ללא כל שינוי.

לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

כניסה לאתר, גלישה בו, ושימוש במוצריו ושירותיו ייחשב כהסכמה מפורשת שלך, המשתמש, לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, אחרת, לא יהיה המשתמש רשאי להשתמש בשירותים כולם או חלקם.

1.6 כל המשתמש באתר כאמור מצהיר כי הינו קרא וקיבל את תקנון האתר ואת כללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
1.7 השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, או בעל חשבון PayPal תקף.

1.8 השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד, חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור בעלי המותג tanimor.

1.9 תמונות המוצרים המתפרסמים באתר הינם להמחשה בלבד, היות ומדובר במוצרים בעבודת יד יתכנו הבדלים שאינם משמעותיים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה ולא תהווה עילה לביטול ההזמנה.

1.10 מחירי המוצרים המוצגים באתר הינם כוללים מע"מ ע"פ דין וייתכן כי ישתנו מעת לעת.

1.11 האתר tanimor.co.il הינו אתר תדמיתי המציע ללקוחותיו תכני מידע ומכירת מוצרים שונים . האתר מופעל דרך רשת האינטרנט, באמצעות חנות וירטואלית באופן מקוון. לעניין זה"תכנים"\"תוכן"\ "מידע"– הינו כל חומר ו\או מידע המוצג באתר בכל צורה: מילים, תמונות, צילומים,קטעי וידיאו, איורים, שרטוטים, עיצובים גרפים, רישומי לוגו, קטלוגים, מאמרים, מדריכים מקצועיים וכן כל נתון אחר מכל סוג שהוא לרבות מידות, חומרים וצבעים המופיעים באתר.

1.12 המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות יוצרים כלשהן משימוש באתר או במוצריו, כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרי החברה לצרכים שאינם פרטיים מהווה הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר ו/או העסק.

1.13 בעלי המותג tanimor ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר על כל שימושיו או במוצר.

1.14 טעות סופר בתיאור המוצר אינה תחייב את tanimor בכל צורה שהיא.

1.15. התכנים באתר מספקים מידע כללי בלבד ואין הם מהווים כתחליף לייעוץ מקצועי באשר הוא.

1.16 כל התמונות והמוצרים המופיעים באתר tanimor כפופים לזכויות יוצרים ע"פ חוק.

1.17 בעלי המותג tanimor רשאים לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים בו מעת לעת. על כן על המשתמש המבצע הזמנה באתר לוודא ולקרוא את תקנון הזמנות זה בכל הזמנה ולאשרו.

2. הגבלת אחריות:

2.1 בעלי העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר/ עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא,שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2.2 הפריטים המוצעים למכירה הינם פריטים שהוכנו בעבודת יד מלאה.

2.3 בעלי העסק והאתר אינם אחראים לשימוש הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן.

2.4 בעלי העסק והאתר לא יהיו אחראים על מוצרים שהתקנתם התבצעה על ידי מבצע הפעולה, לרבות: התקנה לקויה, הרכבה לקויה, וכל הכנה נוספת/אחרת שהלקוח נדרש לבצע בעצמו. הרכבת והתקנת המוצר הוא על אחריות הלקוח בלבד, הוראות ההתקנה והתמונות הנלוות הן לעזרה בלבד וללא כל התחייבות מצד בעלי העסק והאתר.

2.5 בעלי העסק והאתר לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות,אסונות טבע,תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

2.6 במידה והפריטים שנשלחו למבצע ההזמנה הינם פגומים בעת קבלתם על הלקוח להודיע לבעלי החברה מיד ולשלוח לסטודיו את המוצר על חשבונו. היה והמוצר פגום, בעלי העסק שומרים לעצמם את הזכות להציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר במוצר תקין או להזדכות על הרכישה. הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על פי שיקול דעתו הבלעדי של הסטודיו וביטול חיוב או החזר כספי כאמור יעשה רק לאחר שבעלי העסק קבע כי המוצר פגום.

2.7 בעלי העסק שואפים לכך שכל מוצריו יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת , ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באי אילו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לבעלי העסק ולהתריע על כך.לאחר שהתלונה תיבדק לבעלי העסק תהיה האפשרות להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו במוצר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעלי העסק.

2.8 בעלי העסק לא יהיו אחראים על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

2.9 בעלי העסק והאתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין ו/או משתמש באתר.

2.10 בעלי העסק והאתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של בעלי העסק.

2.11 בעלי העסק והאתר יהיו רשאים להפסיק או למנוע את התקשורת או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

3. הליך הרכישה באתר:

3.1. לרכישת פריט באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים. 

3.2. התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או בכרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקארד ישראכרט. תהליך הסליקה בכרטיס האשראי מאובטח בהתאם לתקן העדכני והמחמיר PCI. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי בית העסק.

3.3 בנוסף יינתנו דרכי תשלום נוספים שלא דרך האתר (העברה בנקאית|אפלקציית Bit| אפיקציות תשלום נוספות).

3.3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח למזמין . 

3.4. למען הסר ספק, רק הרישום במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע"י המזמין . 

3.5. אישור סופי של ההזמנה ישלח למזמין רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה וקבלת אישור מחברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח ימנה החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי . 

3.6. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים . 

3.7. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע"י בעלי העסק. במקרה כזה, המזמין יקבל הודעה מתאימה. ככל שהמזמין יהיה מעוניין להשלים את ההזמנה, על המזמין ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר בתוך 3 ימים, וההזמנה תאושר בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. 

 3.8. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק. 

3.9 באתר tanimor מוצגות קולקציות ובהן מצולמים מוצרים שונים. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו,גודלו ומחירו.ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת,בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.

3.10 במקרים בהם בעלי המותג לא יוכלו לספק את ההזמנה, הודע על כך תימסר למזמין.

4. פרטיות

4.1 בעלי העסק נוקטים אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ,ככל האפשר, על סודיות המידע.

4.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן pci אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, בעלי העסק לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא,עקיף או ישיר,שייגרם  ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

4.3 בעלי העסק מודיעים כי יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי העיון באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.

4.4 הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנליו ו/או למי מטעמם. המקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפריטים האישיים של הרוכש), שמורה הזכות לבעלי העסק לפסול את ההצעה / ההזמנה.

4.5 הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת העסק.

4.6 השימוש באתר אישור הלקוח והסכמתו למדיניות הפרטיות (המקוצרת והמלאה) מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

4.7 מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות של החברה (המלאה או המקוצרת) מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 והלקוח מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחברה תיצור עימו קשר לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכו’.

4.8 הלקוח מסכים שבעלי העסק יצרו עמו קשר באמצעות : דוא"ל, פקס, הודעת sms או הודעת mms,דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד.

4.9 פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי הסטודיו ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים,למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

4.10 הנהלת העסק לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

א. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;

ב. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

ג. אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג’.

ד. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר;

החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע.

5. אספקת ומשלוח הפריטים:

5.1. הפריטים יסופקו למזמין רק לאחר ביצוע התשלום במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהמזמין סיפק בעת ההזמנה, עד 28 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת באתר . 

5.2. סכום דמי המשלוח יופיע בעמוד בחירת אפשרות המשלוח וישולם בנוסף לתשלום בגין המוצר. 

5.3. תקנון הגוף שבאמצעותו יבוצע משלוח המוצר יחול על כל אספקה של פריט באמצעות הספק, ויחייב את המזמין . 

5.4. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א' – ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) 

5.5. על הלקוח להודיע מיידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, הספק יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר בכפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר . 

5.6. בזמן אספקת המוצר, רשאים בעלי החברה ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של המזמין/בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי/המזמין ו/או חתימתו על גבי ייפוי כח כתנאי למסירת המוצר. 

5.7 באתר קיימות 3 חלופות :

    5.7.1 משלוח עד הבית לכתובת שמוזנת בעת הרכישה (עד 20 ימי עסקים) לפריטים שמשקלם עד 10
             ק"ג -בעלות 50 ש"ח (המשלוחים יסופקו בשעות הבוקר והצהרים בתיאום מראש ע"י חברת

             השליחויות, יש להזין בהזמנה כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אילו).

    5.7.2 איסוף עצמי – ללא עלות. בתיאום מראש מול בית העסק בטלפון: 054-4654345 | 08-6550077

    5.7.2 תיאום הובלה – לפריטים שמשקלם מעל 10 ק"ג.

5.8.המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל – בהתאם למדיניות משלוחים של חב' השילוח.

5.9 הודעת האישור לאחר ההזמנה אינה מחייבת את בעלי העסק לספק את ההזמנה, הודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר או לתשלום עבור המוצר או אישור לכל דבר. רק לאחר קבלת האישור מחברת האשראי על ביצוע התשלום וחיוב העסקה יהיה הסטודיו אחראי לספק את המוצר שחויב.

5.10 מועדי אספקת המשלוח יחושבו החל מרגע קבלת האישור על ידי חברת האשראי ובמידה ואין אישור הסטודיו רשאי לבטל את העסקה.

5.11 אספקת הפריטים תעשה באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שילוח עצמאית ותהיה בהתאם לתנאי האספקה הנהוגים שם. במידה והאספקה מתעכבת ואינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא, בעלי העסק ימצאו פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. בעלי העסק יקבלו את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.

6. תשלום בגין הפריטים

6.1 התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי והחיוב מתבצע בשקלים.

6.2 מקרים בהם יידרשו התאמות ייחודיות ללקוח העסקה תתבצע טלפונית תוך אפשרויות תשלום נוספות.

6.3 כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

6.4 סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח    המתאימים להזמנה.

6.5 במידה והתשלום לא התבצע בפועל ואושר ע"י חברת האשראי, העסקה לא תקפה.

7. החלפות החזרות וביטול עסקה

7.1 בהתאם לחוק להגנת הצרכן, ניתן להחזיר או להחליף מוצר שנרכש באתר או בבית העסק בתוך 14 יום מתוך קבלת המשלוח או איסוף עצמאי של החבילה. להחריג, מקרים בהם צויינו זמני החלפה/החזרה שונים בעקבות אירועי מכירה מיוחדים.

7.2 ניתן להחזיר או להחליף כל פריט אשר נרכש באתר/בסטודיו ובלבד שלא נעשה בו כל שימוש, הפריט לא נפגם כתוצאה משימוש, לא נעשה בפריט כל תיקון, והפריט הוחזר באריזתו המקורית תוך 14 יום ע"י משלוח אל הסטודיו (המשלוח יבוצע וישולם ע"י הלקוח). בעלי העסק tanimor הינם בעלי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.

7.3 האחריות להחזרת הפריט בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין.

7.4 כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר הפריט המוחזר רק כאשר הפריט יגיע אל משרדי החברה,הזיכוי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית.

7.5 לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו בעת הזמנת הפריט.

7.6 במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי יעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף,לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה בהתאם לחוק להגנת הצרכן (ביטול עסקה),התשע"א 2010.

7.7 ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט), כל עוד לא נשלחו המוצרים ע"י בעלי העסק או מי מטעמו אל הכתובת שנמסרה. ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית.

7.8 במקרה של ביטול עסקה כדין ינוכו דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.

7.9 לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") 

ביטול ההזמנה יתאפשר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. 
7.10 ניתן גם להחליף מוצרים בשווי שווה ערך/גבוה מהמוצר שהוחלף ביצירת קשר טלפוני לסטודיו.

8. שירות לקוחות 

שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בה ניתן להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני או בטלפון עפ"י הפרטים המופיעים באתר. בעלי העסק יעשו את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 72 שעות.